Oferta

Co proponujemy?

Nasze Biuro świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo – płacowe zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i dla spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń.

Jaki jest podstawowy zakres oferty?

Oferujemy Państwu obsługę firmy przy pomocy sprawdzonego i na bieżąco aktualizowanego oprogramowania. Zapewnia to zgodność zapisów z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwo przechowywania danych.

Naszym Klientom proponujemy:

• prowadzenie ewidencji ryczałtowych

• prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

• prowadzenie Ksiąg Handlowych

• prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych

• obsługę kadrowo płacową

• rejestracje działalności gospodarczej

• sporządzanie i wysyłkę deklaracji podatkowych oraz plików JPK

O co można rozszerzyć ofertę?

Proponujemy Państwu opracowanie zakładowego planu kont pod kątem specyfiki działalności, opracowanie zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, itp.

Na Państwa życzenie możemy zostać Waszymi pełnomocnikami, co ułatwia wyjaśnianie spraw w Urzędach w przypadku wykrycia nieprawidłowości (dotyczy to szczególnie lat poprzednich).

Sporządzamy również różnego rodzaju raporty i analizy – w zależności od potrzeb naszych Klientów. Mogą być one sporządzane w języku polskim i/lub angielskim.

Ile to kosztuje?

Do naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę działalności oraz ich potrzeby.